1
badania techniczne opryskiwaczy

Historia SCR ?CENTROL" w Koźminie WIkp.

Spółdzielcze Centrum Rolnicze ?CENTROL" w Koźminie Wlkp. powstało 01.07.1973r. na bazie pięciu Międzykółkowych Baz Maszynowych takich jak : Koźmin Wlkp., Lipowiec , Mokronos, Borzęciczki, Borzęcice. Od 01.10.1973r. do SCR ?CENTROL" włączona została filia POM w Koźminie Wlkp., a od 01.07.1975r. Powiatowa Stacja Zabiegów i Ochrony Roślin . Od dnia powstania tj. 01.07.1973r. Spółdzielnia nosiła nazwę -Spółdzielnia Kółek Rolniczych , z dniem 01.08.1999 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na : Spółdzielcze Centrum Rolnicze ?CENTROL", która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Spółdzielcze Centrum Rolnicze ?CENTROL" działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. - Prawo Spółdzielcze / Dz.U nr 30 poz. 210 / z późn. zmianami oraz na podstawie statutu zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców o numerze 0000128088.
> SCR ?CENTROL" jest dobrowolnym, samodzielnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób prawnych i fizycznych, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. Celem tej firmy jest racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie majątku społecznego na rzecz produkcji rolniczej oraz podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi tej produkcji.
W okresie pierwszych 10- ciu lat działalności, Spółdzielnia zajmowała się wyłącznie usługami rolniczymi, transportem rolniczym oraz usługami warsztatowymi związanymi głównie z naprawą sprzętu rolniczego. Po tym okresie SCR ?CENTROL" starał się poszerzać swoje kierunki działalności, aby dostosować się do realiów ekonomicznych i gospodarczych . Dziś jest ?Spółdzielnią" o wielofunkcyjnej działalności, zajmującą się świadczeniem usług rolniczych, handlem środkami do produkcji rolnej, komunikacją autobusową , usługami motoryzacyjnymi i prowadzi gospodarstwo rolne zajmujące się chowem brojlerów kurzych oraz produkcją rośliną .